Liên hệ

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN – NHÀ ĐẤT HẢI PHÒNG

Trụ sở chính tại Hải Phòng

Văn Phòng Nhà Đất Hải Phòng
Địa chỉ: 168, Phố Mới, Thuỷ Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Tel: 0332.122.246 – 0918.018.290
Email: nhadathp168@gmail.com
Website: https://nhadathp.vn